archiv nepravidelně pravidelného víkendového hlášení šíleného fotografa

 

 I. čtvrtletí   II. čtvrtletí   III. čtvrtletí   IV. čtvrtletí 
 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018 

 ŽĎÁRSKÉ VRCHY   2017-03-27 
 JARO NA PRAHU   2017-03-05 
 KRUŠNOHORSKÉ PŘEDJAŘÍ   2017-02-19 
 BALVANOIDNÍ KRAJ   2017-01-31